Na drugi podelitvi certifikata Voda iz pipe, ki je potekala 5. novembra 2019 na Gospodarski zbornici Slovenije, je 21 slovenskih okoljsko osveščenih organizacij pridobilo certifikat Voda iz pipe, ki ga podeljuje Zbornica komunalnega gospodarstva. S tem so se pridružili prvim organizacijam v Sloveniji, ki so s certifikatom izkazale svoja prizadevanja za zmanjšanje porabe plastike in spodbujanje pitja vode iz pipe kot dragocenega bogastva, ki je v Sloveniji v ustavo zapisano kot temeljna človekova pravica.

 

Slovenija ima številne vodne vire ter se po količini in kakovosti vode uvršča v sam evropski vrh. Kljub temu da imamo v Sloveniji privilegij zdrave in kakovostne pitne vode iz pipe, ki jo zagotavljajo slovenska komunalna podjetja, številni posamezniki prednostno posegajo po predpakirani vodi, torej po vodi v plastenkah in drugi embalaži, ki okolje obremenjuje veliko bolj kot voda iz pipe.

Zbornica komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije je letos okoljsko osveščenim organizacijam pričela podeljevati certifikat »Voda iz pipe«, s katerim organizacije izkazujejo, da v svojih prostorih in na dogodkih, ki jih organizirajo, ponujajo pitno vodo iz pipe in k njenemu pitju spodbujajo tudi zaposlene, partnerje in ostale deležnike.

S tem širijo zavedanje, da je pitje pitne vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi, prispevajo k zmanjševanju količine odpadkov in ogljičnega odtisa ter prispevajo k zdravju in dobrobiti zaposlenih. Certifikat lahko pridobijo vse družbeno odgovorne organizacije, od javnih in zasebnih podjetij do združenj in nevladnih organizacij, izobraževalnih in kulturnih ustanov ter vseh drugih organizacij, ki si prizadevajo za skrb za zaposlene in okolje.

K CERTIFIKATU PRISTOPILE JAVNE IN ZASEBNE ORGANIZACIJE

Na drugi  podelitvi certifikata Voda iz pipe, ki je potekala 5. novembra 2019 na Gospodarski zbornici Slovenije, so predstavniki organizacij podpisali Zavezo certifikata Voda iz pipe, s katero so se zavezali, da bodo v poslovnih prostorih in na dogodkih, ki jih organizirajo, ponujali pitno vodo iz pipe v steklenih vrčih in kozarcih, da bodo k pitju pitne vode iz pipe spodbujali svoje zaposlene, partnerje, podizvajalce in ostale deležnike, da bodo zaposlene in ostale deležnike ozaveščali, da imamo v Sloveniji zdravo in kakovostno pitno vodo ter da je pitje pitne vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi.

Prva prejemnika certifikata in podpornika pobude sta Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za zdravje, v nadaljevanju pa so k pridobitvi certifikata pristopila tako zasebna in javna podjetja, komunale, šole, banke, restavracije, občine in druge organizacije, kot so ABANKA d.d., THERMANA d.d., AQUAFIL SLO d.o.o., OŠ Toma Brejca in OŠ Simona Jenka, občini Laško in Cerklje na Gorenjskem, Inštitut za vode Republike Slovenije in številna slovenska komunalna podjetja. To je indikator, da se skrb za okolje dotika prav vsakega izmed nas in da lahko prav vsaka organizacija prispeva k višjemu zavedanju o odgovornosti vsakega izmed nas do ohranjanja naravnih virov, zmanjševanja količine odpadkov, spodbujanja dobrih praks in postavljanja pozitivnega zgleda za naše zanamce.

PREJEMNIKE CERTIFIKATA NAGOVORILA DR. LUČKA KAJFEŽ BOGATAJ

Na podelitvi je zbrane nagovorila klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj, ki je poudarila pomen odgovornega ravnanja z vodo kot našim največjim bogastvom. »Čas je, da v Sloveniji začnemo spreminjati odnos do vode. V Sloveniji imamo nekoliko mačehovski odnos do te najpomembnejše dobrine, saj imamo vode v izobilju, vendar ne bo vedno nujno tako. Zato izjemno pozdravljam odločitev podjetij, organizacij in posameznikov za pitje pitne vode iz pipe in spodbujanje k takšnemu ravnanju s pridobitvijo certifikata Voda iz pipe,« je povedala.

Podelitev certifikata Voda iz pipe je potekala ob robu Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, ki bo v organizaciji Zbornice komunalnega gospodarstva in Ministrstva za okolje in prostor potekal od 16. do 24. novembra 2019.