Avstrijska prestolnica bo do leta 2030 potrebovala 9.000 dodatnih zaposlenih v zdravstvu in negi. Zato je dunajski župan, Michael Ludwig, predstavil 120 milijonov evrov vreden paket, s katerim bodo 4.100 brezposelnim meščanom za nadaljnje poklicno izobraževanje ali prekvalifikacijo v te deficitarne poklice, poleg brezplačnega šolanja ponudili še štipendije v višini 400 evrov na mesec.

Na Dunaju je bilo januarja 154.688 brezposelnih, kar je za četrtino več kot v istem obdobju lani. Pandemija koronavirusa pa je pokazala, kako pomembna so delovna mesta v zdravstvu in negi. Da bi se več brezposelnih odločilo za tovrstno brezplačno poklicno izobraževanje ali prekvalifikacijo, jih bo mesto spodbudilo s štipendijami. Tako bo lahko 4.100 brezposelnih Dunajčanov, ki se bodo vpisali v več kot enoletni izobraževalni program za poklice v zdravstvu, negi in predšolski vzgoji, poleg nadomestila za brezposelnost v času izobraževanja prejemalo še 400 evrov štipendije na mesec.

“Glede na aktualno situacijo je treba brezposelnim Dunajčankam in Dunajčanom dati priložnost, da sodelujejo v izobraževalnih programih za delovna mesta prihodnosti na področju zdravstva in nege,” je ob predstavitvi programa, ki hkrati povečuje število izobraževalnih mest in zagotavlja finančne spodbude, povedal župan Michael Ludwig. Pri tem projektu sodelujejo Dunajski sklad za spodbujanje zaposlovanja (waff), Zavod za zaposlovanje (AMS) in institucije, v katerih udeleženci izobraževanja opravljajo prakso.

Poleg tega bo mesto 1,5 milijona evrov namenilo še za dodatna izobraževanja samostojnih podjetnikov, ki imajo na Dunaju sedež podjetja ali stalno bivališče. Dunajski sklad za spodbujanje zaposlovanja bo samostojnim podjetnikom namenil do 2.000 evrov za izobraževanja, kot so na primer računovodstvo, digitalne kompetence, jezikovni tečaji ali za svetovanja glede prestrukturiranja podjetja.

Dunajski minister za gospodarstvo Peter Hanke (levo) in dunajski župan Michael Ludwig (desno) © PID / Christian Jobst